آگهی استخدام منشی خانم در مرکز خدماتی درمانی

استخدام منشی خانم در مرکز خدماتی درمانی

1398-04-11

استخدام منشی خانم در مرکز خدماتی درمانی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در مرکز خدماتی درمانی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی به همراه بیمه

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی