آگهی استخدام آشپز و کمک آشپز در رستوران

استخدام آشپز و کمک آشپز در رستوران

1397-08-12

استخدام آشپز و کمک آشپز ماهر و فعال جهت فعالیت در انواع رستوران

استخدام آشپز و کمک آشپز ماهر و فعال جهت فعالیت در انواع رستوران

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی