آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-04-11

استخدام عکاس در موسسه هنری با شرایط و درآمد مناسب برای افراد فعال - سخت کوش و آشنا به کار. فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

استخدام عکاس در موسسه هنری با شرایط و درآمد مناسب برای افراد فعال - سخت کوش و آشنا به کار. فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی