آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه عینک سلکت

استخدام فروشنده جهت فروشگاه عینک سلکت

1398-04-11

استخدام فروشنده با فن بیان قوی جهت کار در فروشگاه عینک سلکت واقع در پاساژ مهستان.

استخدام فروشنده با فن بیان قوی جهت کار در فروشگاه عینک سلکت واقع در پاساژ مهستان.

کرج میدان نبوت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی