آگهی استخدام فروشنده جهت کار در بوتیک زنانه

استخدام فروشنده جهت کار در بوتیک زنانه

1398-04-11

استخدام فروشنده باتجربه ومتعهد جهت کار در بوتیک زنانه برای اخذ توضیحات جامع و کامل با ما تماس بگیرید.

استخدام فروشنده باتجربه ومتعهد جهت کار در بوتیک زنانه برای اخذ توضیحات جامع و کامل با ما تماس بگیرید.

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی