آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

1398-04-11

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی با محیط زیبا. همکاران مجرب و آشنا به انواع مدل ها فقط تماس بگیرند

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی با محیط زیبا. همکاران مجرب و آشنا به انواع مدل ها فقط تماس بگیرند

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی