آگهی استخدام راننده با وانت پیکان پراید آریسان

استخدام راننده با وانت پیکان پراید آریسان

1398-04-11

استخدام تعداد 5 نفر راننده با وانت پیکان،پراید،آریسان جهت پخش اسکاج با محیطی منظم

استخدام تعداد 5 نفر راننده با وانت پیکان،پراید،آریسان جهت پخش اسکاج با محیطی منظم

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی