آگهی استخدام راننده با اتومبیل

استخدام راننده با اتومبیل

1398-04-10

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در وزارتخانه با درآمد بالا و مزایا

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در وزارتخانه با درآمد بالا و مزایا

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی