آگهی طراح صنعتی

طراح صنعتی

1397-07-20

طراح صنعتی , آشنا به حوزه بسته بندی , و نرم افزارهای مربوط. درصورت داشتن شرایط فوق رزومه خود را به ما ایمیل کنید.

طراح صنعتی , آشنا به حوزه بسته بندی , و نرم افزارهای مربوط. درصورت داشتن شرایط فوق رزومه خود را به ما ایمیل کنید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی