آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1398-04-10

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت به صورت پاره وقت با ظاهر مناسب و اداری منظم و وقت شناس

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت به صورت پاره وقت با ظاهر مناسب و اداری منظم و وقت شناس

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی