آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-04-10

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق تا 2/500 م به همراه بیمه در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق تا 2/500 م به همراه بیمه در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی