آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه معتبر زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه معتبر زبان

1398-04-10

استخدام منشی خانم در آموزشگاه معتبر زبان به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده افسریه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه معتبر زبان به صورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده افسریه

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی