آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-04-10

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر آراسته خوش برخورد با حقوق مکفی در محدوده تهرانپارس غربی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر آراسته خوش برخورد با حقوق مکفی در محدوده تهرانپارس غربی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی