آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1398-04-10

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ظاهر مناسب و اداری در محدوده ستارخان با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ظاهر مناسب و اداری در محدوده ستارخان با حقوق مکفی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی