آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-04-10

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. موقعیت مناسب برای افراد خوش برخورد و علاقمند به کار

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. موقعیت مناسب برای افراد خوش برخورد و علاقمند به کار

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی