آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-04-10

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با محیط حرفه ای مناسب افراد ماهر و آشنا به برنامه های تخصص.

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با محیط حرفه ای مناسب افراد ماهر و آشنا به برنامه های تخصص.

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی