آگهی استخدام فتوشاپ کار در مجموعه هنری

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه هنری

1398-04-10

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه هنری برای تکمیل کادر خود. همکاران خلاق و آشنا به کار تماس بگیرند

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه هنری برای تکمیل کادر خود. همکاران خلاق و آشنا به کار تماس بگیرند

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی