آگهی استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

1398-04-10

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز با محیط و شرایط مناسب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به امور اداری

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز با محیط و شرایط مناسب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به امور اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی