آگهی استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر

1398-04-10

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر برای توسعه گروه خود. درآمد مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور فروش

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر برای توسعه گروه خود. درآمد مناسب برای افراد فعال و آشنا به امور فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی