آگهی استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز

1398-04-10

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز با شرایط مناسب برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به اصول فروش

استخدام کارشناس فروش در مجموعه مجاز با شرایط مناسب برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به اصول فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی