آگهی استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

1398-04-10

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز برای افراد با تجربه- آشنا به برنامه های کاربردی دفتر و دارای فن بیان بالا

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز برای افراد با تجربه- آشنا به برنامه های کاربردی دفتر و دارای فن بیان بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی