آگهی استخدام حسابدار در بازار میوه و تربار

استخدام حسابدار در بازار میوه و تربار

1397-08-11

استخدام حسابدار در بازار میوه و تربار مسلط به برنامه هلو ساعت کاری 9 الی 14

استخدام حسابدار در بازار میوه و تربار مسلط به برنامه هلو ساعت کاری 9 الی 14

مشهد خیام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی