آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

1398-04-10

استخدام کارشناس فروش در موسسه مجاز با محیط مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و دارای تجربه کاری

استخدام کارشناس فروش در موسسه مجاز با محیط مناسب برای افراد دارای روابط عمومی بالا و دارای تجربه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی