آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

1398-04-10

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد ماهر - آشنا به امور وب و امور گرافیکی در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد ماهر - آشنا به امور وب و امور گرافیکی در ارتباط باشند

مشهد راهنمایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی