آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-04-10

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده نظام آباد

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده نظام آباد

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی