آگهی استخدام منشی خانم در یک کارخانه فعال در زمینه چاپ و بسته بندی

استخدام منشی خانم در یک کارخانه فعال در زمینه چاپ و بسته بندی

1398-04-09

استخدام منشی خانم در یک کارخانه فعال در زمینه چاپ و بسته بندی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در یک کارخانه فعال در زمینه چاپ و بسته بندی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی