آگهی استخدام منشی خانم در دفتر آموزشی

استخدام منشی خانم در دفتر آموزشی

1398-04-09

استخدام منشی خانم در دفتر آموزشی دارای پوشش مناسب اداری به صورت پاره وقت در محدوده هفت تیر

استخدام منشی خانم در دفتر آموزشی دارای پوشش مناسب اداری به صورت پاره وقت در محدوده هفت تیر

کرج هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی