آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکت خصوصی

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت خصوصی

1398-04-09

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک محدوده مطهری

استخدام منشی مدیر عامل در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و شیک محدوده مطهری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی