آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت حقوقی معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت حقوقی معتبر

1398-04-09

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت حقوقی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1/700 م به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت حقوقی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1/700 م به همراه بیمه

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی