آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه

1398-04-09

استخدام منشی خانم در آموزشگاه به صورت تمام وقت با حقوق 800.000 تومان در محدوده مطهری

استخدام منشی خانم در آموزشگاه به صورت تمام وقت با حقوق 800.000 تومان در محدوده مطهری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی