آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری داخل بازار بلور فروشان

استخدام منشی خانم در دفتر اداری داخل بازار بلور فروشان

1398-04-09

استخدام منشی خانم در دفتر اداری داخل بازار بلور فروشان به صورت تمام وقت در محدوده شوش

استخدام منشی خانم در دفتر اداری داخل بازار بلور فروشان به صورت تمام وقت در محدوده شوش

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی