آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت فروش محصولات ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت فروش محصولات ساختمانی

1398-04-09

استخدام منشی خانم در یک شرکت فروش محصولات ساختمانی به صورت تمام وقت در محدوده پاسداران

استخدام منشی خانم در یک شرکت فروش محصولات ساختمانی به صورت تمام وقت در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی