آگهی استخدام منشی خانم در تالار

استخدام منشی خانم در تالار

1398-04-09

استخدام منشی خانم در تالار با ظاهر آراسته و مناسب منظم و شیک با حقوق مکفی محدوده ستارخان

استخدام منشی خانم در تالار با ظاهر آراسته و مناسب منظم و شیک با حقوق مکفی محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی