آگهی استخدام منشی خانم در موسسه معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه معتبر

1398-04-09

استخدام منشی خانم در موسسه معتبر به صورت تمام وقت فعال و پویا منظبط با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در موسسه معتبر به صورت تمام وقت فعال و پویا منظبط با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی