آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک پوست ولیزر

استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک پوست ولیزر

1398-04-09

استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک پوست ولیزر خوش برخورد و فعال محدوده خلیج فارس با حقوق وزارت کار

استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک پوست ولیزر خوش برخورد و فعال محدوده خلیج فارس با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی