آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-09

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق 1/700 م

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق 1/700 م

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی