آگهی استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

1398-04-09

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی با محیط حرفه ای. مناسب افراد با استعداد و آشنا به کار.بدون هزینه اولیه. فقط مشخصات کامل ارسال شود

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی با محیط حرفه ای. مناسب افراد با استعداد و آشنا به کار.بدون هزینه اولیه. فقط مشخصات کامل ارسال شود

کرج مصباح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی