آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-04-09

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد خلاق و دارای تجربه کاری مناسب

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد خلاق و دارای تجربه کاری مناسب

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی