آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-04-09

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی برای تکمیل کادر خود. مناسب افراد ماهر و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی برای تکمیل کادر خود. مناسب افراد ماهر و آشنا به برنامه های تخصصی

بابل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی