آگهی استخدام گرافیست در شرکت تولیدی

استخدام گرافیست در شرکت تولیدی

1398-04-09

استخدام گرافیست در موسسه مجاز برای رشد مجموعه خود . افراد ماهر آشنا به ادیت فیلم و عکس در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه مجاز برای رشد مجموعه خود . افراد ماهر آشنا به ادیت فیلم و عکس در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی