آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-04-09

استخدام منشی در شرکت معتبر با محیط فعال و پویا برای افراد افراد آشنا به امور مالی و دارای تجربه کاری مرتبط

استخدام منشی در شرکت معتبر با محیط فعال و پویا برای افراد افراد آشنا به امور مالی و دارای تجربه کاری مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی