آگهی استخدام پیک موتوری و راننده با سواری

استخدام پیک موتوری و راننده با سواری

1398-04-09

استخدام تعدادی پیک موتوری و راننده با سواری جهت همکاری با درآمد مکفی

استخدام تعدادی پیک موتوری و راننده با سواری جهت همکاری با درآمد مکفی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی