آگهی استخدام راننده با کامیون خاور مسقف

استخدام راننده با کامیون خاور مسقف

1398-04-08

استخدام تعدادی راننده با کامیون خاور مسقف جهت توزیع اقلام فروشگاهی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با کامیون خاور مسقف جهت توزیع اقلام فروشگاهی با درآمد خوب

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی