آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

1398-04-08

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب و محیطی منظم

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی