آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز

1398-04-08

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز با ظاهر مناسب و شیک در محدوده رباط با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت مجاز با ظاهر مناسب و شیک در محدوده رباط با حقوق مکفی

اصفهان رباط

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی