آگهی استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز

1398-04-08

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز با محیط فعال و حرفه ای . مناسب افراد سخت کوش و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در مجموعه مجاز با محیط فعال و حرفه ای . مناسب افراد سخت کوش و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی