آگهی استخدام کارمند در باشگاه آقایان

استخدام کارمند در باشگاه آقایان

1398-04-08

استخدام کارمند در باشگاه آقایان با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام کارمند در باشگاه آقایان با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

شیراز ستاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی