آگهی استخدام منشی آقا در آژانس تاکسی تلفنی

استخدام منشی آقا در آژانس تاکسی تلفنی

1398-04-08

استخدام منشی آقا در آژانس (تاکسی تلفنی) با ساعت کار ۷ الی ۱۹ متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام منشی آقا در آژانس (تاکسی تلفنی) با ساعت کار ۷ الی ۱۹ متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی