آگهی استخدام منشی در مجموعه مجاز

استخدام منشی در مجموعه مجاز

1398-04-08

استخدام منشی در مجموعه مجاز با شرایط خوب برای افراد با تجربه- دارای فن بیان بالا و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام منشی در مجموعه مجاز با شرایط خوب برای افراد با تجربه- دارای فن بیان بالا و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی