آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

1398-04-08

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با محیط فعال و پویا . برای افراد آشنا به امور دفتری و رایانه ای

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با محیط فعال و پویا . برای افراد آشنا به امور دفتری و رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی